Shop

Cassava Harvester

Menuai hasil ubi kayu dilakukan dengan melonggarkan akar, menarik tumbuhan, 
mengeluarkan tanah dan memisahkan akar, dan memindahkannya ke dalam lori 
untuk penghantaran. Praktis konvensional ini adalah memakan masa dan 
tenaga serta memerlukan ramai pekerja dalam satu-satu masa. Penggunaan 
Penuai Ubi Kayu (Cassava Harvester) mampu menjimatkan penggunaan tenaga 
buruh dan memastikan kualiti ubi kayu yang lebih baik.

Category: